Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
THÔNG TIN VỀ CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

- Công văn số: 198/QLCL-QLVBCC ngày 14/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dừng tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

- Công văn số: 1519/QLCL-QLVBCC, ngày 05 tháng 12 năm 2019V/v thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ CNTT.
- Công văn số: 1146/TTr-NV2, ngày 03 tháng 12 năm 2019 về việcthanh tra, kiểm tra đột xuất.
- Thông tư s
ố: 20/2019/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 11 năm 2019 V/v bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên
- Bộ GD&ĐT: V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX
- Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20/05/2019 V/v Danh sách các đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
- Thông báo số 973/QLCL-QLVBCC  ngày 30/08/2019 V/v danh sách các đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
- Thông báo 1131/TB-QLCL 2019 ngày 04/10/2019 danh sách những đơn vị phải dừng việc tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

==================================

THÔNG BÁO: V/v 
Tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, Tin học:

1. 
Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậc Việt Nam: Hiện tại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chưa có đơn vị, trung tâm NN nào đủ điều kiện tổ chức thi theo quy định tại thông tư 23/2017/TT-BGDDT ngày 29/09/2017; Các trung tâm ngoại ngữ tại địa phương không có chức năng liên kết với các trường đại học, học viện bên ngoài tỉnh để tổ chức thi tại địa phương.

2. 
Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin: Hiện tại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
chỉ có 2 trung tâm ( TT NNTH Vũng Tàu và TT THNN Quốc tế Á châu) được phép tổ chức thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản theo thông tư 17/2016/TTLT-BGDDT-BTTTT ngày 21/06/2016; Không có đơn vị, trung tâm nào còn lại đủ điều kiện tổ chức thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao; Các Trung tâm Ngoại ngữ,Tin học không có chức năng liên kết với các Trung tâm của các trường đại học, học viện bên ngoài tỉnh để tổ chức thi tại địa phương.

3. Công văn số: 2420/SGDDT-QLCL, ngày 11 tháng 12 năm 2019 V/v báo cáo công tác tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng CNTT.

====================================
Các Trung tâm ngoại ngữ, tin học đủ điều kiện sát hạch Chứng chỉ theo quy định Bộ GD&ĐT
Danh sách trung tâm được phép tổ chức sát hạch Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản theo thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT:
- Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Vũng Tàu, Địa chỉ 565 Trương Công Định, Phường 7, Tp. Vũng Tàu
- Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ Quốc tế Á châu, Địa chỉ số 34 Tôn Thất Tùng, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc; Chi nhánh 1 số A7 Khu phố Vạn Hạnh, thị xã Phú Mỹ.
Danh sách các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

STT

Tên Trung tâm

Thông tin

Phụ trách

Ghi chú

1

Trung tâm Ngoại ngữ Liên Mỹ

Địa chỉ: Số 17 Trương Vĩnh Ký, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Email: Utdung1511@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 593/QĐ-SGDDT ngày cấp 5/6/2012 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 931/QĐ-SGDDT ngày cấp 23/10/2017

Giám đốc: Phạm Ngọc Thúy Dung - SĐT: 0909991617

2

Trung tâm Ngoại ngữ Tự nhiên

Địa chỉ: Số 3H2 Cao Thắng, Phường 7, thành phố Vũng Tàu; số 498 đường 30/4, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu và số 4 Trưng Trắc, thành phố Vũng Tàu. Email: anhngutunhien@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 754/QĐ-SGDDT ngày cấp 16/9/2015 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1265/QĐ-SGDDT ngày cấp 24/7/2017

Giám đốc: Nguyễn Phúc Thiện - SĐT: 02543573929

3

Trung tâm ngoại ngữ APEX

Địa chỉ: Số 19K2 Trương Văn Bang, phường 7, thành phố Vũng Tàu. Email: info@apexstudy.edu.vn  - Quyết định cấp phép thành lập số: 115/QĐ-SGDDT ngày cấp 12/2/2015 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 156/QĐ-SGDDT ngày cấp 2/9/2018

Giám đốc: Phạm Thế Thương - SĐT: 02543576945

4

Trung tâm Ngoại ngữ Biển Miền Nam

Địa chỉ: Địa chỉ mới: Số 06 Bình Giã, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: 02543526469 - 0988148221. Email: mizendao@yahoo.com  Email: mizendao@yahoo.com     - Quyết định cấp phép thành lập số: 348/QĐ-SGDDT ngày cấp 1/4/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 916/QĐ-SGDDT ngày cấp 17/10/2017

Giám đốc: Nguyễn Thị Thiên Ân - SĐT: 02543554646

5

Trung tâm Ngoại ngữ Việt-Hàn

Địa chỉ: Số 389 Nguyễn An Ninh, phường 9, thành phố Vũng Tàu.  Email: thuyngavt@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 312/QĐ-SGDDT ngày cấp 15/2/2013 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 495/QĐ-SGDDT ngày cấp 31/5/2018

Giám đốc: Nguyễn Thị Nga - SĐT: 02543596060

6

Trung tâm Ngoại ngữ Kỳ Nguyên

Địa chỉ: Số 83 Ngô Đức Kế, phường 7, thành phố Vũng Tàu và PA-0110 Tòa nhà Dic Phoenix A khu đô thị Chí Linh, thành phố Vũng Tàu. Email: kynguyencenter@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 22/QĐ-SGDDT ngày cấp 13/1/2012 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 342/QĐ-SGDDT ngày cấp 30/3/2018

Giám đốc: Vũ Tuấn Anh - SĐT: 02543527936

7

Trung tâm Ngoại ngữ Á Châu

Địa chỉ: Số 5/13 Nguyễn Thái Học, phường, thành phố Vũng Tàu. Email: luongtrq@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 29/QĐ-SGDDT ngày cấp 14/1/2012 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 346/QĐ-SGDDT ngày cấp 4/1/2018

Giám đốc: Nguyễn Quốc Hùng - SĐT: 0983452517

8

Trung tâm Ngoại ngữ Úc-Việt

Địa chỉ: Số 274 đường 30/4, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu Email: ntramhoang@yahoo.com.vn  - Quyết định cấp phép thành lập số: 232/QĐ-SGDĐT ngày cấp 28/10/2014 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 127/QĐ-SGDDT ngày cấp 16/1/2018

Giám đốc: Hoàng Thị Ngọc Trâm - SĐT: 0916682952

9

Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế Ama

Địa chỉ: Số 1K2 và 12K1 trung tâm thương mại, phường 7, thành phố Vũng Tàu. Email: lethihoaixuan@yahoo.com    - Quyết định cấp phép thành lập số: 179/QĐ-SGDĐT ngày cấp 25/3/2016 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1367/QĐ-SGDĐT ngày cấp 8/8/2017

Giám đốc: Lê Thị Hoài Xuân - SĐT: 0982011005

10

Tương Ngoại ngữ Lai-VTE

Địa chỉ: Số 215-217 Lê Hồng Phong, phường 8,thành phố Vũng Tàu.  Email: Vte.englishcenter@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 354/QĐ-SGDĐT ngày cấp 6/5/2015 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1413/QĐ-SGDĐT ngày cấp 14/8/2017

Giám đốc: Vũ Ngọc Thân - SĐT: 02543577900

11

Trung tâm Anh ngữ Việt –Mỹ

Địa chỉ: Số 429 A Rạch Dừa đường 30/4, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu.   Email: thanhvanvatc@yahoo.com.vn   - Quyết định cấp phép thành lập số: 341/QĐ-SGDĐT ngày cấp 12/8/2014 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1652/QĐ-SGDĐT ngày cấp 25/9/2017

Giám đốc: Bùi Thị Thanh Vân - SĐT: 0934516627

12

Trung tâm anh ngữ quốc tế Star edu

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu; số 3K3 và 155 Nguyễn Thái Học, phường 7, thành phố Vũng Tàu. Email: trangdai@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 116/QĐ-SGDĐT ngày cấp 12/2/2015 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1369/QĐ-SGDĐT ngày cấp 8/8/2017

Giám đốc: Nguyễn Thị Trang Đài - SĐT: 0908277355. 0774655645

13

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 557 Trương Công Định, phường 7, thành phố Vũng Tàu; 12 Điện Biên Phủ, Ngãi Giao, Châu Đức Email: Httm2007@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 729/QĐ-SGDĐT ngày cấp 26/9/2016 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1264/QĐ-SGDĐT ngày cấp 24/7/2017

Giám đốc: Hồ Thị Thu Mai - SĐT: 0907838760

14

Trung tâm Ngoại ngữ Happy

Địa chỉ: Số 22K4 Ngô Đức Kế, phường 7, thành phố Vũng Tàu. Email: lqhoang86@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 461/QĐ-SGDĐT ngày cấp 28/6/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 650/QĐ-SGDĐT ngày cấp 27/7/2017

Giám đốc: Lê Thị Minh Xuân - SĐT: 0977001339

15

Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế Smartkids

Địa chỉ: Số 163/42/5 Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu. Email: Smartkidsvn@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 592/QĐ-SGDĐT ngày cấp 29/6/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 925/QĐ-SGDĐT ngày cấp 17/10/2017

Giám đốc: Trương Thị Mỹ Hạnh - SĐT: 0983793788

16

Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế  Văn Hóa Toàn Cầu (GK)

Địa chỉ: Số 236 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu và số 93 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu. Email: anhngugk@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 756/QĐ-SGDĐT ngày cấp 16/9/2015 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1368/QĐ-SGDĐT ngày cấp 8/8/2017

Giám đốc: Nguyễn Đinh Nhật Lân - SĐT: 0988877776

17

Trung tâm Ngoại Ngữ Tân Tây Lan

Địa chỉ: Số 65R Lương Thế Vinh, phường 9, thành phố Vũng Tàu Email: kumtung@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 72/QĐ-SGDĐT ngày cấp 23/1/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 332/QĐ-SGDĐT ngày cấp 28/3/2018

Giám đốc: Trần Trung Hiếu - SĐT: 0985429249

18

Trung tâm Ngoại ngữ Thế Giới Anh ngữ

Địa chỉ: Số 66 Nguyễn Tri Phương, phường 3, thành phố Vũng Tàu. Email: ptnhan99@gmail.com ; thegioianhngu@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1269/QĐ-SGDĐT ngày cấp 24/12/2016 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 933/QĐ-SGDĐT ngày cấp 23/10/2017

Giám đốc: Huỳnh Thị Thu Sương - SĐT: 0972390801

19

Trung tâm Ngoại ngữ Iwork

Địa chỉ: Số 93 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu. Email: nguyenduong@iwokcenter.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 857/QĐ-SGDĐT ngày cấp 29/9/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 590/QĐ-SGDĐT ngày cấp 7/7/2018

Giám đốc: Nguyễn Hồng Dương - SĐT: 984315110

20

Trung tâm Ngoại ngữ Sunny

Địa chỉ: Số 48 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu. Email: anhngusunny2015@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 960/QĐ-SGDĐT ngày cấp 31/10/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1040/QĐ-SGDĐT ngày cấp 28/11/2017

Giám đốc: Trần Thị Quỳnh - SĐT: 983171392

21

Trung tâm Ngoại ngữ Royal English School

Địa chỉ: Số 04 Trương Văn Bang, phường 7, thành phố Vũng Tàu Email: truong.nguyen@royalco.vn  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1215/QĐ-SGDĐT ngày cấp 27/12/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 300/QĐ-SGDĐT ngày cấp 27/3/2018

Giám đốc: Nguyễn Hữu Trưởng - SĐT: 903709429

22

Trung tâm Ngoại ngữ Mỹ Úc

Địa chỉ: Số 401 Nguyễn An Ninh, phường 9, thành phố Vũng Tàu Email: maiquocdanh011083@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 788/QĐ-SGDĐT ngày cấp 1/11/2009 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1628/QĐ-SGDĐT ngày cấp 20/9/2017

Giám đốc: Nguyễn Quang Tường - SĐT: 903732933

23

Trung tâm Ngoại ngữ Fansipan

Địa chỉ: Số 133 Nguyễn Hữu Cảnh, Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu; 593 đường 30/4 phường 11, thành phố Vũng Tàu và LK2-18 Khang Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu. Email: anhngufansipan@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 449/QĐ-SGDĐT ngày cấp 26/6/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1269/QĐ-SGDĐT ngày cấp 24/7/2017

Giám đốc: Nguyễn Thị Dung - SĐT: 0977980071
0646557009

24

Trung tâm tin học Long Vinh

Địa chỉ: Số 463 đường Trương Công Định, phường 7, thành phố Vũng Tàu. Email: buiquynhthom@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 344/QĐ-SGDĐT ngày cấp 12/5/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1263/QĐ-SGDĐT ngày cấp 24/7/2017

Giám đốc: Bùi Thị Thơm - SĐT: 6277079
0933411808
  

25

Trung tâm Ngoại ngữ The Forum (đổi tên từ Trí Huy)

Địa chỉ: Số 27G1 Nguyễn Oanh, phường 7, thành phố Vũng Tàu. Email: trihuyenglishcenter@gmail.com   - Quyết định cấp phép thành lập số: 42/QĐ-SGDĐT ngày cấp 9/1/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 147/QĐ-SGDĐT ngày cấp 2/8/2018

Giám đốc: Vũ Thị Xuân - SĐT: 1692098415

26

Trung tâm Ngoại ngữ  GEM

Địa chỉ: Số 664 Trương Công Định, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. Email: triduc664@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 346/QĐ-SGDĐT ngày cấp 12/5/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 347/QĐ-SGDĐT ngày cấp 4/1/2018

Giám đốc: Lữ Thị Anh - SĐT: 969191155

27

Trung tâm Ngoại ngữ ABC4Kids

Địa chỉ: Số 220 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu và 90 Lê Hồng Phong, phường 7, thành phố Vũng Tàu. Email: nguyenlapdongvt.2003@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1032/QĐ-SGDĐT ngày cấp 27/11/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 273/QĐ-SGDĐT ngày cấp 19/3/2017

Giám đốc: Nguyễn Thị Đônmg - SĐT: 902318313

28

Trung tâm Ngoại ngữ H.E.Y

Địa chỉ: Số 10 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu. Email: hey.edu.vn@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 155/QĐ-SGDĐT ngày cấp 9/2/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 301/QĐ-SGDĐT ngày cấp 27/3/2018

Giám đốc: Nguyễn Thị Láng Thủy - SĐT: 983699029

29

Trung tâm Ngoại ngữ-tin học Enso

Địa chỉ: Số L7, đồi 2, Bình Gĩa, phường 10,  thành phố Vũng Tàu. Email: anhnguenso@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 108/QĐ-SGDĐT ngày cấp 29/1/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 219/QĐ-SGDĐT ngày cấp 3/1/2018

Giám đốc: Nguyễn Danh Ngọc - SĐT: 933102608

30

Trung tâm Ngoại ngữ-tin học Aptech Learning Ladder

Địa chỉ: Tòa nhà Edyco, 102 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu. Email: dieulamduong@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 146/QĐ-SGDĐT ngày cấp 8/2/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 218/QĐ-SGDĐT ngày cấp 3/1/2018

Giám đốc: Dương Thị Diệu - SĐT: 983716279

31

Trung tâm ngoại ngữ Bright Kids

Địa chỉ: Số 112 Đô Lương, phường 11,  thành phố Vũng Tàu. Email: leluong1986vt@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 138/QĐ-SGDĐT ngày cấp 5/2/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 302/QĐ-SGDĐT ngày cấp 26/3/2018

Giám đốc: Lê Thị Lượng - SĐT: 933720396

32

Trung tâm Ngoại ngữ Summit

Địa chỉ: Số 12 Đô Lương, phường 11,  thành phố Vũng Tàu. Email: summitennglishvt@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 245/QĐ-SGDĐT ngày cấp 9/3/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 344/QĐ-SGDĐT ngày cấp 4/1/2018

Giám đốc: Phạm Trần Nguyên Thảo - SĐT: 908577018

33

Trung tâm Ngoại ngữ Hello Kids

Địa chỉ: Số 28 Nguyễn Gia Thiều, phường 12,  thành phố Vũng Tàu. Email: nguyenhang0820@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 261/QĐ-SGDĐT ngày cấp 14/3/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 339/QĐ-SGDĐT ngày cấp 29/3/2018

Giám đốc: Nguyễn Thị Thúy Hằng - SĐT: 982066072

34

Trung tâm Ngoại ngữ LaVia Elite

Địa chỉ: Số 75--77 Nguyễn Thái Học, phường 7,  thành phố Vũng Tàu; 124-126 Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu và 333 Đường 30/4, phường Rạch Dừa,  thành phố Vũng Tàu. Email: lan.anh.vt888@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 299/QĐ-SGDĐT ngày cấp 27/3/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 465/QĐ-SGDĐT ngày cấp 15/5/2018

Giám đốc: Trần Thị Thanh Hương - SĐT: 254606555

 

35

Trung tâm Ngoại ngữ Victory

Địa chỉ: Số 01 Nơ Tranh Long, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu. Email: victorycentervt@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 22/QĐ-SGDĐT ngày cấp 3/1/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 295/QĐ-SGDĐT ngày cấp 27/3/2018

Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Thúy - SĐT:
0982032855
0903050168

36

Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế George Washington

Địa chỉ: Số 1A Nguyễn Trường Tộ, phường 3, thành phố Vũng Tàu Email: thietthuc.vt@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 832/QĐ-SGDĐT ngày cấp 20/9/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 927/QĐ-SGDĐT ngày cấp 19/10/2017

Giám đốc: Phạm Thị Nga - SĐT: 0933818586

37

Trung tâm Ngoại ngữ Ila

Địa chỉ: Số 163/6-163/6A Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu (208 Thống Nhất Mới). Email: datnguyen@ilavietnam.edu.vn  - Quyết định cấp phép thành lập số: 434/QĐ-SGDĐT ngày cấp 23/6/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1163/QĐ-SGDĐT ngày cấp 7/7/2017

Giám đốc: Phạm Minh Trí - SĐT: 0908166799

38

Trung tâm Ngoại ngữ Anh Văn Hội Việt Mỹ

Địa chỉ: Số 498 đường Trương Công Định, phường 8, thành phố Vũng Tàu Email: tientrant@vus-etsc.edu.vn - Quyết định cấp phép thành lập số: 405/QĐ-SGDĐT ngày cấp 26/4/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 466/QĐ-SGDĐT ngày cấp 15/5/2018

Giám đốc: Lê Thái Mỹ Phụng - SĐT: 985003353

39

Trung tâm Ngoại ngữ Pineapple

Địa chỉ: Số 6G1 Ngô Đức Kế, phường 7, thành phố Vũng Tàu. Email: timePineappleschoolvt@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 483/QĐ-SGDĐT ngày cấp 28/5/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1090/QĐ-SGDĐT ngày cấp 18/11/2018

Giám đốc: Trần Thị Thanh Tuyền - SĐT: 903953552

40

Trung tâm Ngoại ngữ Rồng Việt

Địa chỉ: Số 79 đường Phạm Hồng Thái, phường 7, thành phố Vũng Tàu Email: info@rongviettraining.com.vn  hoặc loilv83@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 582/QĐ-SGDĐT ngày cấp 6/7/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1167/QĐ-SGDĐT ngày cấp 30/11/2018

Giám đốc: Trịnh Đình Cường - SĐT: 983666539; 02543595779

41

Trung tâm Ngoại ngữ Bright Little Stars

Địa chỉ: Số 82/2C đường Lê Lợi, phường 4, thành phố Vũng Tàu Email: hamilan.88@gmail.com   - Quyết định cấp phép thành lập số: 584/QĐ-SGDĐT ngày cấp 6/7/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 792/QĐ-SGDĐT ngày cấp 15/8/2018

Giám đốc: Đào Thị Chinh - SĐT: 783223239

42

Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Việt

Địa chỉ: Số 43/5 đường Phạm Ngọc Thạch, phường 9, thành phố Vũng Tàu Email: lananh7577@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 586/QĐ-SGDĐT ngày cấp 6/7/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1008/QĐ-SGDĐT         ngày cấp 15/10/2018

Giám đốc: Hoàng Thu Bích - SĐT: 936320477

43

Trung tâm Ngoại ngữ Glocy

Địa chỉ: Số A8-5/29-A8-5/30 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, thành phố Vũng Tàu; Số 1606 đường 30/4, phường 12, thành phố Vũng Tàu Email: truc@glocy.vn - Quyết định cấp phép thành lập số: 578/QĐ-SGDĐT ngày cấp 6/7/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 861/QĐ-SGDĐT ngày cấp 7/9/2018

Giám đốc: Trần Thị Kim Lê - SĐT: 903050168

44

Trung tâm Ngoại ngữ Apax Leaders

Địa chỉ: Số 33 A đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu Email: admin.al@a.paxenglish.com hoặc hapt1@egroup.vn     - Quyết định cấp phép thành lập số: 642/QĐ-SGDĐT ngày cấp 23/7/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 838/QĐ-SGDĐT ngày cấp 27/8/2018

Giám đốc: Hoàng Thị Ánh Hồng - SĐT: 916788365; 0936769615

45

Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Sunshine

Địa chỉ: Số 890 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu Email: hale31thanhhoa@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 805/QĐ-SGDĐT ngày cấp 17/8/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1211/QĐ-SGDĐT ngày cấp 18/12/2018

Giám đốc: Phạm Thị Huyền  - SĐT: 1218656888

46

Trung tâm Ngoại ngữ Đức Trí

Địa chỉ: Số 215/37A, đường Ba Cu, phường 4, TP. Vũng Tàu Email: trantrucha0510@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1253/QĐ-SGDĐT ngày cấp 22/12/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 166/QĐ-SGDĐT ngày cấp 22/2/2019

Giám đốc: Trần Bich Hà - SĐT: 911799927

47

Trung tâm Ngoại ngữ Tài Năng

Địa chỉ: Số 935/10/7 đường Bình Giã,  TP. Vũng Tàu (THPT Minh Khai) Email: hohan2010@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1066/QĐ-SGDĐT      ngày cấp 1/11/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1212/QĐ-SGDĐT ngày cấp 18/12/2018

Giám đốc: Hồ Văn Hận - SĐT: 935113485


48

Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế LES

Địa chỉ: Số 784/33 L4 khu liền kề đồi 2, Bình Gĩa, phường 10, TP. Vũng Tàu Email: phambtien2015@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1258/QĐ-SGDĐT ngày cấp 22/12/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: Chưa cấp phép hoạt động -  ngày cấp  NULL

Giám đốc: Phạm Bích Tiền - SĐT: 972832121

Đã giải thể

49

Trung tâm Ngoại ngữ GBEE

Địa chỉ: Số 4-5  chung cư 15 tầng  Nguyễn Thái Học, phường 7, TP. Vũng Tàu Email: anhngutuduytoancau@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1165/QĐ-SGDĐT       ngày cấp 30/11/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1267/QĐ-SGDĐT       ngày cấp 22/12/2018

Giám đốc: Nguyễn Thị Lê - SĐT: 936769615

50

Trung tâm Ngoại ngữ AT

Địa chỉ: Số 01 đường Xuân Diệu, phường 7, TP. Vũng Tàu Email: thangtn1711@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1265/QĐ-SGDĐT       ngày cấp 22/12/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: Chưa cấp phép hoạt động -  ngày cấp  NULL

Giám đốc: Trương Nam Thắng - SĐT: 946365521

51

Trung tâm Ngoại ngữ Cải Tiến Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 161 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu Email: thiphuong@esuhai.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1215/QĐ-SGDĐT       ngày cấp 19/12/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 473/QĐ-SGDĐT ngày cấp 11/6/2019

Giám đốc: Nguyễn Thanh Nhật - SĐT: 907261109

52

Trung tâm Ngoại ngữ Gấu Tuyết

Địa chỉ: Số 772/B21 đường 30/4, phường 11, TP. Vũng Tàu Email: yenluu194@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1261/QĐ-SGDĐT       ngày cấp 22/12/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 125/QĐ-SGDĐT       ngày cấp 24/1/2019

Giám đốc: Lê Thị Thanh Nga - SĐT: 963289033

53

Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Sen

Địa chỉ: D1-1/5 đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu Email: phuongthaolqdvt@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1260/QĐ-SGDĐT       ngày cấp 22/12/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 783/QĐ-SGDĐT ngày cấp 10/9/2019

Giám đốc: Tống Ngọc Thùy Trâm - SĐT: 988868749

54

Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế Ngọc Minh

Địa chỉ: Số 54 Lương Thế Vinh, Phường 9, thành phố Vũng Tàu Email: tuyendn.dl@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1108/QĐ-SGDĐT       ngày cấp 15/11/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1207/QĐ-SGDĐT       ngày cấp 14/12/2018

Giám đốc: Nguyễn Thị Ái Nhi - SĐT: 934127968

55

Trung tâm Ngoại ngữ New Sun

Địa chỉ: Số 165D đường Đô Lương, phường 12, thành phố Vũng Tàu Email: anhngunewsun68@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 882/QĐ-SGDĐT           ngày cấp 18/9/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1118/QĐ-SGDĐT       ngày cấp 19/11/2018

Giám đốc: Phạm Thị Thu Hằng - SĐT: 913303169

56

Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế Phong Lê

Địa chỉ: Khu liền kề đồi 2, đường Bình Gĩa, phường 10, thành phố Vũng Tàu Email: cuthinhuy@yahoo.com.vn  - Quyết định cấp phép thành lập số: 33/QĐ-SGDĐT           ngày cấp 5/1/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 107/QĐ-SGDĐT           ngày cấp 17/1/2019

Giám đốc: Trần Thị Nhị - SĐT: 989017243

57

Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế Đức Trí

Địa chỉ: Số 215/37A Ba Cu, phường 4, thành phố Vũng Tàu Email: huynh0412@yahoo.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1253/QĐ-SGDĐT           ngày cấp 22/12/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 166/QĐ-SGDĐT           ngày cấp 22/2/2019

Giám đốc: Trần Bích Hà - SĐT: 2543542968

58

Trung tâm Ngoại ngữ Res

Địa chỉ: Số 51 Bình Gĩa, phường 8, thành phố Vũng Tàu Email: hoangthihongtham@res.edu.vn - Quyết định cấp phép thành lập số: 31/QĐ-SGDĐT           ngày cấp 5/1/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 106/QĐ-SGDĐT       ngày cấp 17/1/2019

Giám đốc: Nguyễn Thị Yến - SĐT: 912020778

59

Trung tâm Ngoại ngữ I-Leader

Địa chỉ: Chung cư 15 tầng (số 16), số 147 Nguyễn Thái Học, phường 7, thành phố Vũng Tàu Email: ileader.enghlish4.0@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 164/QĐ-SGDĐT           ngày cấp 21/2/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: Chưa cấp phép hoạt động -  ngày cấp  NULL

Giám đốc: Võ Thị Liêm - SĐT: 949429779

60

Trung tâm Ngoại ngữ Sas

Địa chỉ: Số 16 Trương Văn Bang, phường 7, thành phố Vũng Tàu Email: baolinh.k15@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 135/QĐ-SGDĐT           ngày cấp 28/1/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 176/QĐ-SGDĐT       ngày cấp 28/2/2019

Giám đốc: Nguyễn Hoài Thương - SĐT: 938164122

61

Trung tâm Ngoại ngữ Sinryu

Địa chỉ: Số 10H2, Cao Thắng, phường 7, thành phố Vũng Tàu Email: thomvt1006@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 211/QĐ-SGDĐT           ngày cấp 12/3/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 423/QĐ-SGDĐT ngày cấp 23/5/2019

Giám đốc: Lê Thị Ngọc Loan - SĐT: 978383539

62

Trung tâm Ngoại ngữ Pristine

Địa chỉ: 73 Bến Nôm, phường Rạch Dừa Email: pristine.edu.vn@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 422/QĐ-SGDĐT ngày cấp 23/5/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 474/QĐ-SGDĐT ngày cấp 11/6/2019

Giám đốc: Nguyễn Thị Tươi - SĐT: 0909933559

63

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Sài Gòn

Địa chỉ: 25L2, Khu đồi 2, Bình Giã, phường 10 Email: minhtin.shine@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 418/QĐ-SGDĐT ngày cấp 23/5/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 534/QĐ-SGDĐT ngày cấp 2/7/2019

Giám đốc: Nguyễn Minh Tín - SĐT: 0988446464

64

Trung tâm Ngoại ngữ Betterway Education

Địa chỉ: 03 Tăng Bạt Hổ, phường 9 Email: nguyenhieu0905@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 415/QĐ-SGDĐT ngày cấp 23/5/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 537/QĐ-SGDĐT ngày cấp 2/7/2019

Giám đốc: Nguyễn Thị Hiếu - SĐT: 0942090586

65

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học VES

Địa chỉ: 61 Nguyễn Lương Bằng, phường 9 Email: hoangthithuha@ves-edu.vn - Quyết định cấp phép thành lập số: 391/QĐ-SGDĐT ngày cấp 15/5/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 647/QĐ-SGDĐT ngày cấp 14/8/2019

Giám đốc: Hoàng Thị Thu Hà - SĐT: 02543615268

66

Trung tâm Ngoại ngữ Anh -Việt

Địa chỉ: Số 66 Bạch Đằng, thành phố Bà Rịa; số 415 đường số 1, thôn Trung Sơn, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức; 204 Lê Thánh Tông, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ Email: Cuc.bui@vee-anhviet.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 1423/QĐ-SGDĐT ngày cấp 30/11/2012 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1266/QĐ-SGDĐT ngày cấp 24/7/2017

Giám đốc: Bùi Thị Kim Cúc - SĐT: 0907 561 661

67

Trung tâm Ngoại ngữ New York

Địa chỉ: Số 13 Trần Hưng Đạo, thành phố Bà Rịa. Email: nysbaria@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 1264/QĐ-SGDĐT ngày cấp 19/10/2012 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1340/QĐ-SGDĐT ngày cấp 8/4/2017

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thuân - SĐT: 0983101022

68

Trung tâm Ngoại ngữ Thế giới

Địa chỉ: Số 15 đường Lê Quý Đôn, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.  Email: ngonguyetthu@yahoo.com    - Quyết định cấp phép thành lập số: 184/QĐ-SGDĐT ngày cấp 12/5/2011 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 780/QĐ-SGDĐT ngày cấp 9/8/2018

Giám đốc: Hồ Thị Hiền  - SĐT: 0254 3717836

69

Trung tâm Ngoại ngữ Lương Thế Vinh

Địa chỉ: Số 77 Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa Email: nguyendatbaria@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 462/QĐ-SGDĐT ngày cấp 28/6/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 779/QĐ-SGDĐT ngày cấp 9/8/2018

Giám đốc: Văn Thị Toàn - SĐT: 02543737117

70

Trung tâm Ngoại ngữ Anh Văn Hội Việt Úc

Địa chỉ: Số 1008-1010 Phạm Hùng, thanh phố Bà Rịa. Email: thu10khtna@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1011/QĐ-SGDĐT ngày cấp 25/11/2016 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 356/QĐ-SGDĐT ngày cấp 4/2/2018

Giám đốc: Lương Ngọc Thảo - SĐT: 0981404039 (thu)

71

Trung Tâm Ngoại ngữ Lip

Địa chỉ: Số 479 Hùng Vương, thành phố Bà Rịa. Email: thanhtuyetvt87@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 858/QĐ-SGDĐT ngày cấp 29/9/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 05/QĐ-SGDĐT ngày cấp 1/2/2018

Giám đốc: Nguyễn Thị Hằng Nga - SĐT: 2456280280

72

Trung tâm Ngoại ngữ Cleverlearn Bà Rịa

Địa chỉ: Số 254 Cách Mạng Tháng 8, thành phố Bà Rịa. Email: trangbui.2884@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 998/QĐ-SGDĐT ngày cấp 15/11/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 115/QĐ-SGDĐT ngày cấp 30/1/2018

Giám đốc: Bùi Thị Quỳnh Trang - SĐT: 989373259

73

Trung tâm Ngoại ngữ Nhân Cách Việt

Địa chỉ: Số 35 Nguyễn Chánh, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa Email: giaoducnhancach@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1150/QĐ-SGDĐT ngày cấp 14/12/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 122/QĐ-SGDĐT ngày cấp 30/1/2018

Giám đốc: Nguyễn Hữu Phúc - SĐT: 912040500

74

Trung tâm Ngoại ngữ ABC

Địa chỉ: Số 90 Hai Bà Trưng, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa; CS1: 88C Hai Bà Trưng; CS 2: 19 Bạch Đằng, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa.  Email: honglannguyen0911@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 140/QĐ-SGDĐT ngày cấp 7/2/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 330/QĐ-SGDĐT ngày cấp 28/3/2018

Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Lan - SĐT: 2543824453

75

Trung tâm Ngoại ngữ Star

Địa chỉ: Tổ 3, ấp bắc 3, xã Hòa long, thành phố Bà Rịa và tổ 3, Hải Sơn, Long Hải, Long Điền Email: dinhthihangnmk@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 386/QĐ-SGDĐT ngày cấp 18/4/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 330/QĐ-SGDĐT ngày cấp 15/5/2018

Giám đốc: Nguyễn Thụy Hoàng - SĐT: 983823160

76

Trung tâm Ngoại ngữ Minh Thông

Địa chỉ: Số 541 đường Điện Biên Phủ, phường Long Toàn, TP.  Bà Rịa Email: jamestomta@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 485/QĐ-SGDĐT ngày cấp 28/5/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 506/QĐ-SGDĐT ngày cấp 5/6/2018

Giám đốc: Huỳnh Minh Hoàng - SĐT: 938927947

77

Trung tâm Ngoại ngữ Bảo Thiên

Địa chỉ: Số 477/10 Điện Biên Phủ, Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa. Email: mainguyenbrvt@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 567/QĐ-SGDĐT ngày cấp 28/6/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 8/44/QĐ-SGDĐT ngày cấp 31/8/2018

Giám đốc: Lê Thị Thu Hương - SĐT: 902443438

78

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Phúc

Địa chỉ: Số 116 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa Email: trannangbr2016@gmail.com    - Quyết định cấp phép thành lập số: 552/QĐ-SGDĐT ngày cấp 20/6/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 800/QĐ-SGDĐT ngày cấp 16/8/2018

Giám đốc: Trần Thị Tuyết Nga - SĐT: 914722064

79

Trung tâm Ngoại ngữ Win-Win

Địa chỉ: Số 199 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Hiệp và 35 Hùng Vương, Phước Hưng, thành phố Bà Rịa.  Email: jadeppham2405@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 407/QĐ-SGDĐT ngày cấp 26/4/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 824/QĐ-SGDĐT ngày cấp 23/8/2018

Giám đốc: Phạm Thị Ngọc Bích - SĐT: 948080168

80

Trung tâm Ngoại ngữ Victoria Bà Rịa

Địa chỉ: 68, đường Tôn Đức Thắng, Phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa  Email: ngangoc1905@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1255/QĐ-SGDĐT ngày cấp 22/12/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 824/QĐ-SGDĐT ngày cấp 23/8/2018

Giám đốc: Đỗ Thị Hoài Thương - SĐT: 932685859

81

Trung tâm Ngoại ngữ Tài Năng SuperKids

Địa chỉ: Số 108 đường Tôn Đức Thắng, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa Email: superkidsbr@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1182/QĐ-SGDĐT ngày cấp 5/12/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 175/QĐ-SGDĐT ngày cấp 28/2/2019

Giám đốc: Trần Thị Hiền - SĐT: 2543502464

82

Trung tâm Ngoại ngữ Nhật Minh

Địa chỉ: Số 518 đường Điện Biên Phủ, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa Email: cuongtrang777@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1064/QĐ-SGDĐT ngày cấp 1/11/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1168/QĐ-SGDĐT ngày cấp 30/11/2018

Giám đốc: Tôn Nữ Minh Trân - SĐT: 908727171

83

Trung tâm Ngoại ngữ English For You

Địa chỉ: Số 381/13 tổ 10, khu phố 1, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa Email: ynhiubt@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 1106/QĐ-SGDĐT  ngày cấp 15/11/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 36/QĐ-SGDĐT ngày cấp 5/1/2019

Giám đốc: Lưu Lâm Tuấn - SĐT: 913840622

84

Trung tâm Ngoại ngữ Bình Minh

Địa chỉ: Số 2731, tổ 24, khu phố 3, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa Email: levancam1974@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 881/QĐ-SGDĐT  ngày cấp 18/9/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1021/QĐ-SGDĐT         ngày cấp 19/10/2018

Giám đốc: Lê Văn Cảm - SĐT: 974884337

85

Trung tâm Ngoại ngữ Trí Đức

Địa chỉ: Số 1274 đường Tôn Đức Thắng, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa Email: xuandungphamthi@yahoo.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 888/QĐ-SGDĐT ngày cấp 20/9/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: Chưa cấp phép hoạt động -  ngày cấp  NULL

Giám đốc: Ngô Thị Thu Hương  - SĐT: 2543732134

86

Trung tâm Ngoại ngữ ICO

Địa chỉ: Tổ 7, khu phố 4, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa Email: chilinhico@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 886/QĐ-SGDĐT         ngày cấp 20/9/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1018/QĐ-SGDĐT        ngày cấp 17/10/2018

Giám đốc: Vy Thị Ngọc Bích - SĐT: 978051515

87

Trung tâm Ngoại ngữ Nguyên Anh

Địa chỉ: Số 20 Lê Trọng Tấn, tổ 3, ấp 3, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa Email: kt381910@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 58/QĐ-SGDĐT         ngày cấp 7/1/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 113/QĐ-SGDĐT        ngày cấp 22/1/2019

Giám đốc: Phạm Thị Ánh Tuyết - SĐT: 902816587

88

Trung tâm Ngoại ngữ An Khang

Địa chỉ: Số 640 Cách Mạng tháng Tám, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa Email: vuphuongthuyteresa@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 60/QĐ-SGDĐT         ngày cấp 7/1/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: Chưa cấp phép hoạt động -  ngày cấp  NULL

Giám đốc: Nguyễn Thị Mỹ - SĐT: 983029265

89

Trung tâm Ngoại ngữ Beyond

Địa chỉ: Số 29 Nguyễn Huệ, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa Email: nguyenanhtriet2010@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 177/QĐ-SGDĐT         ngày cấp 28/2/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 286/QĐ-SGDĐT ngày cấp 12/4/2019

Giám đốc: Nguyễn Anh Thư - SĐT: 908347883

90

Trung tâm ngoại ngữ Win

Địa chỉ: 77 Nguyễn Văn Hưởng, phường Long Tâm Email: khuyen1906@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 342/QĐ-SGDĐT ngày cấp 7/5/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 429/QĐ-SGDĐT ngày cấp 24/5/2019

Giám đốc: Nguyễn Thị Phin - SĐT: 0886993232

91

Trung tâm Ngoại ngữ Khai Trí IELTS

Địa chỉ: 25 Nguyễn Huệ, phường Phước Hiệp Email: minhthanhdtl@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 420/QĐ-SGDĐT ngày cấp 23/5/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: Chưa cấp phép hoạt động -  ngày cấp  NULL

Giám đốc: Lê Minh Thanh - SĐT: 0909091061

92

Trung tâm Ngoại ngữ Siêu Việt

Địa chỉ: 01 ấp Lò Vôi, Phước Hưng, huyện Long Điền. Email: sunnybn88@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 802/QĐ-SGDĐT ngày cấp 6/9/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 210/QĐ-SGDĐT ngày cấp 27/2/2018

Giám đốc: Nguyễn Thị Nhàn - SĐT: 0909208828

93

Trung tâm Ngoại ngữ C.O.N

Địa chỉ: Số 158 đường Mạc Thanh Đạm, khu phố Long Lâm, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền Email: anhngucon@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 446/QĐ-SGDĐT ngày cấp 11/5/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 635/QĐ-SGDĐT ngày cấp 20/7/2018

Giám đốc: Nguyễn Linh Huệ - SĐT: 933434445

94

Trung tâm Ngoại ngữ TERESA

Địa chỉ: Số D54 tổ 6, Phước Thái, Phước Tĩnh, Long Điền Email: anhnguteresa@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 554/QĐ-SGDĐT ngày cấp 20/6/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 823/QĐ-SGDĐT ngày cấp 23/8/2018

Giám đốc: Trần Thị Thanh Thúy - SĐT: 918329317

95

Trung tâm Ngoại ngữ Very Good English

Địa chỉ: Số 218 Ô1, tổ 1, ấp Hải Bình, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền Email: verygood.english.longhai@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 884/QĐ-SGDĐT ngày cấp 18/9/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1027/QĐ-SGDĐT         ngày cấp 23/10/2018

Giám đốc: Nguyễn Đức Khanh - SĐT: 933578950

96

Trung tâm Ngoại ngữ Anh-Mỹ

Địa chỉ: Số 133 ấp Tân Lập, xã Phước Tĩnh, huyện Long Điền Email:  - Quyết định cấp phép thành lập số: 591/QĐ-SGDĐT ngày cấp 5/6/2012 - Quyết định cấp phép hoạt động số: Chưa cấp phép hoạt động -  ngày cấp  NULL

Giám đốc: Đỗ Thanh An (Mai Quốc Danh cũ). - SĐT: 902866719

97

Trung tam Ngoại ngữ Primary English

Địa chỉ: Số 229A/O2, khu phố Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ Email: huynhcuc14021988@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 828/QĐ-SGDĐT ngày cấp 18/9/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 915/QĐ-SGDĐT ngày cấp 17/10/2018

Giám đốc: Huỳnh Thị Thanh Cúc - SĐT: 0909006997

98

Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Phương

Địa chỉ: Số 7 Ô 2/6 khu phố Lộc An, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ Email: quocvuph1@yahoo.com.vn  - Quyết định cấp phép thành lập số: 756/QĐ-SGDĐT ngày cấp 9/8/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số:   ngày cấp  NULL

Giám đốc: Bùi Thị Kim Thanh - SĐT: 909826129

99

Trung tâm Ngoại ngữ Rainbow

Địa chỉ: Khu phố Hải Tân, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ Email: surihuynh012@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 122/QĐ-SGDĐT ngày cấp 24/1/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số:   ngày cấp  NULL

Giám đốc: Nguyễn Thị Phương Dung - SĐT: 972686577

100

Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu 

Địa chỉ: Số 34 đường Tôn Thất Tùng, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc;  140 Lê Thánh Tông, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ; ấp Thanh Bình 1, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc
 Email: Phattriengiaoduc.edu@gmail.com   - Quyết định cấp phép thành lập số: 039/QĐ-SGDĐT ngày cấp 14/1/2013 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 345/QĐ-SGDĐT ngày cấp 4/1/2018

Giám đốc: Nguyễn Quốc Hòa - SĐT: 02453875179

101

Trung tâm Ngoại ngữ Smart Star

Địa chỉ: Số 315 đường 30/4, Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc; Số 20 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Mỹ, TX Phú Mỹ Email: ashley.hanhle@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 121/QĐ-SGDĐT ngày cấp 30/1/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 296/QĐ-SGDĐT ngày cấp 27/3/2018

Giám đốc: Lê Thị Hạnh - SĐT: 933214939

102

Trung tâm Ngoại ngữ Y.E.S

Địa chỉ: Số 219 quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc Email: thanhgv2010@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 399/QĐ-SGDĐT ngày cấp 24/4/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 853/QĐ-SGDĐT        ngày cấp 6/9/2018

Giám đốc: Bùi Thị Qúy  - SĐT: 989778707

103

Trung tâm Ngoại ngữ Tinh Thông

Địa chỉ: Số 8G, ấp 4, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc và 21 Phan Chu Trinh, phườngPhú Mỹ, TX. Phú Mỹ Email: juliannguyen2012@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 580/QĐ-SGDĐT ngày cấp 6/7/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 890/QĐ-SGDĐT ngày cấp 20/9/2018

Giám đốc: Nguyễn Minh Hưng - SĐT: 909293729

104

thành lập Trung tâm Ngoại ngữ A.T.M

Địa chỉ: Số 68/3 quốc lộ 55, ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc Email: nguyenngoctonhu2310@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1205/QĐ-SGDĐT  ngày cấp 14/12/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1257/QĐ-SGDĐT ngày cấp 22/12/2018

Giám đốc: Dương Thị Mỹ Hạnh - SĐT: 364900367

105

thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Phúc Gia

Địa chỉ: Số 25/2 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc Email:  - Quyết định cấp phép thành lập số: 78/QĐ-SGDĐT  ngày cấp 12/1/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: Chưa cấp phép hoạt động -  ngày cấp  NULL

Giám đốc: Vũ Hương Thảo Chi - SĐT: 868459631

Đã giải thể

106

Trung tâm Ngoại ngữ Dương Phát

Địa chỉ: Số 05-B6  Trung tâm Thương mại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức Email: trungtamduongphat@yahoo.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 447/QĐ-SGDĐT ngày cấp 26/6/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1267/QĐ-SGDĐT ngày cấp 24/7/2017

Giám đốc: Nguyễn Thị Nhi - SĐT: 0903040459

107

Trung tâm Ngoại Ngữ Language Plus

Địa chỉ: Số 315/51A Hùng Vương, khu phố 2, thị trấn Ngãi Giao, Châu Đức và 80 đường Nguyễn Mạnh Hùng, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa. Email: languagepluscenter@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 443/QĐ-SGDĐT ngày cấp 26/6/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 157/QĐ-SGDĐT ngày cấp 2/9/2018

Giám đốc: Đoàn Thị Ngọc Diệp - SĐT: 0902806665

108

Trung tâm Ngoại ngữ Blue Star

Địa chỉ: Số 152 đường Lê Thánh Tông, khu tái định cư Tân Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành; Ô2 ấp bắc 2, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa và đường 39, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. Email:  Kimloan84br@gmail.com 
mailoanmai@yahoo.com 
 - Quyết định cấp phép thành lập số: 473/QĐ-SGDĐT ngày cấp 30/6/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 144/QĐ-SGDĐT ngày cấp 2/8/2018

Giám đốc: Lê Hoàng Trúc An - SĐT: 167422499 868051905

109

Trung tâm ngoại ngữ Liên Kết Quốc tế

Địa chỉ: Số 217 Hùng Vương, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Số 4-6 đường Trường Chinh, khu đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành; Số 88 đường quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc; Vòng xoay Lò Vôi, tổ 1, ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Email: phungkhanhlinh2015@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 62/QĐ-SGDĐT ngày cấp 17/1/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 217/QĐ-SGDĐT ngày cấp 3/1/2018

Giám đốc: Phùng Khánh Linh - SĐT: 917342006

110

Trung tâm ngoại ngữ ÚC Châu

Địa chỉ: Số 299 đường Lê Hồng Phong, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Email: trantanhoc2016@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 457a/QĐ-SGDĐT ngày cấp 15/5/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 546/QĐ-SGDĐT ngày cấp 19/6/2018

Giám đốc: Trần Tấn Học - SĐT: 902816234

111

Trung tâm Ngoại ngữ Hello

Địa chỉ: Thôn Sơn Thuận, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức Email: myluckystar184@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1161/QĐ-SGDĐT  ngày cấp 29/11/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 75/QĐ-SGDĐT ngày cấp 10/1/2019

Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Loan - SĐT: 984804221

112

Trung tâm Ngoại ngữ An Hòa

Địa chỉ: Số 0722 đường 39 xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức Email: thaydungsinh1968@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 925/QĐ-SGDĐT                                                                                                                                     ngày cấp 5/10/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 173/QĐ-SGDĐT ngày cấp 27/2/2019

Giám đốc: Lê Xuân Thạnh - SĐT: 909803088

113

Trung tâm Ngoại ngữ Ocean

Địa chỉ: Số 11  Lý Thường Kiệt, tổ 10, khu phố 4, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức Email: beautifulove88@gmail.com   - Quyết định cấp phép thành lập số: 927/QĐ-SGDĐT      ngày cấp 8/10/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1217/QĐ-SGDĐT ngày cấp 19/12/2018

Giám đốc: Ngô Thị Dinh - SĐT: 962142588

114

Trung tâm Ngoại Ngữ SIGOTO

Địa chỉ: Số A7/6 tổ 21 khu tái định cư Tân Hạnh, Phú mỹ, TX. Phú Mỹ Email: phukhanh@sigoto.edu.vn      - Quyết định cấp phép thành lập số: 85/QĐ-SGDĐT ngày cấp 28/1/2015 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 855/QĐ-SGDĐT ngày cấp 6/9/2018

Giám đốc: Phan Thị Mỹ Châu - SĐT: 0908887757

115

Trung tâm Ngoại ngữ Family

Địa chỉ: Tổ 13 ấp Phước Sơn, xã Phước Hòa, TX. Phú Mỹ và tổ 9, thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Email: trangbuif26@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 445/QĐ-SGDĐT ngày cấp 26/6/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1268/QĐ-SGDĐT ngày cấp 24/7/2017

Giám đốc: Bùi Xuân Trang - SĐT: 0912016445

116

Trung tâm Ngoại ngữ Toàn Thắng

Địa chỉ: Số 29 Trần Cao Vân, KP Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ Email: duonglanpm@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 441/QĐ-SGDĐT ngày cấp 26/6/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1270/QĐ-SGDĐT ngày cấp 21/7/2017

Giám đốc: Đặng Thị Huệ - SĐT: 772601179 . 0908810739. 0334115007 sai

117

Trung tâm Ngoại ngữ Anh Văn Quốc Tế

Địa chỉ: Tổ 15, ấp Phước Hưng, Mỹ Xuân,TX. Phú Mỹ  Email: ngoainguanhvan@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 952/QĐ-SGDĐT ngày cấp 27/10/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1039/QĐ-SGDĐT ngày cấp 28/11/2017

Giám đốc: Vương Thị Lệ - SĐT: 90125055

118

Trung tâm Ngoại ngữ Busy Bees

Địa chỉ: Tổ 13 ấp 2, Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ và tổ 2, ấp bắc 1, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa.  Email: Leanhtvt@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1007/QĐ-SGDĐT ngày cấp 16/11/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 88/QĐ-SGDĐT ngày cấp 22/1/2018

Giám đốc: Lê Thị Nguyệt Ánh - SĐT: 355624942

119

Trung tâm Ngoại ngữ Everest English School

Địa chỉ: Đường số 10, tổ 2, ấp 2, xã Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ Email: everest.english.school.ees@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1199/QĐ-SGDĐT ngày cấp 20/12/2017 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 1141/QĐ-SGDĐT ngày cấp 26/11/2018

Giám đốc: Trần Thanh Quốc Thái - SĐT: 937186151

120

Trung tâm Ngoại ngữ Anh Đào

Địa chỉ: Tổ 16 khu đô thị Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ Email: kimchung2013@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 148/QĐ-SGDĐT ngày cấp 8/2/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 304/QĐ-SGDĐT ngày cấp 26/3/2018

Giám đốc: Nguyễn Thị Phẩm - SĐT: 902290291

121

Trung tâm Ngoại ngữ 24H

Địa chỉ: Tổ 6, Phước Lập, Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ Email: nguyennhudinh.posco@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 291/QĐ-SGDĐT ngày cấp 26/3/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 382/QĐ-SGDĐT ngày cấp 16/4/2018

Giám đốc: Phan Thị Định - SĐT: 902776499

122

Trung tâm Ngoại ngữ Ban Phúc

Địa chỉ: Lô H2 đường 81 khu đô thị Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ Email: banphuccenter@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 290/QĐ-SGDĐT ngày cấp 26/3/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 331/QĐ-SGDĐT ngày cấp 29/3/2018

Giám đốc: Nguyễn Thị Phương Phi - SĐT: 938727965


123

Trung tâm Ngoại ngữ IZZI

Địa chỉ:  Tổ 7, khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ Email: izzicenter84@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 750/QĐ-SGDĐT ngày cấp 7/8/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: Chưa cấp phép hoạt động -  ngày cấp  NULL

Giám đốc: Trần Thị Tuyết - SĐT: 982463295

124

Trung tâm Ngoại ngữ English Home

Địa chỉ: Lô B20, khu Trung tâm Thương mại thị xã Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ Email: tuyenngo.vt@gmail.com  - Quyết định cấp phép thành lập số: 1263/QĐ-SGDĐT       ngày cấp 22/12/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 126/QĐ-SGDĐT ngày cấp 24/1/2019

Giám đốc: Ngô Thị Thanh Tuyền - SĐT: 908612118

125

Trung tâm ngoại ngữ SEE

Địa chỉ: Tổ 7, Kp. Tân Lộc, P. Phước Hòa Email: anhsee@yahoo.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 224/QĐ-SGDĐT ngày cấp 18/3/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: Chưa cấp phép hoạt động -  ngày cấp  NULL

Giám đốc: Huỳnh Ái Hậu - SĐT: 02546500293

126

Trung tâm Ngoại ngữ - tin học MagicIsland

Địa chỉ: Số 18 Lê Duẫn, thị trấn Côn Đảo, huyện Côn Đảo Email: thaoxanh83@gmail.com    - Quyết định cấp phép thành lập số: 547/QĐ-SGDĐT ngày cấp 19/6/2018 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 825/QĐ-SGDĐT ngày cấp 23/8/2018

Giám đốc: Trương Thị Thanh Thảo - SĐT: 976050104

127

Trung tâm Ngoại ngữ Mặt Trời

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Gia Thiều, phường 12, TP. Vũng Tàu Email: esunvungtau@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 506/QĐ-SGDĐT ngày cấp 19/6/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 794/QĐ-SGDĐT ngày cấp 13/9/2019

Giám đốc: Võ Thị Thanh Tâm - SĐT: '0889379595 - 0909220430

128

Trung tâm Ngoại ngữ King English

Địa chỉ: Số 143 ấp Tân Hội, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Email: hainx.169@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 787/QĐ-SGDĐT ngày cấp 11/9/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 987/QĐ-SGDĐT ngày cấp 11/11/2019

Giám đốc: Nguyễn Hà My - SĐT: 0913303169 - 0977513877

129

Trung tâm Ngoại ngữ Ican

Địa chỉ: Tổ 6, Kp. Thị Vãi, P. Mỹ Xuân, Tx. Phú Mỹ Email: trungtamngoainguican@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 803/QĐ-SGDĐT ngày cấp 17/9/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 847/QĐ-SGDĐT ngày cấp 27/9/2019

Giám đốc: Trần Thị Tuyết - SĐT: 02546263078 - 0982932429

130

Trung tâm Ngoại ngữ Jessica

Địa chỉ: Quốc lộ 51, tổ 14, khu phố Bến Đình, phường Mỹ Xuân, Tx. Phú Mỹ Email: jessicaenglishcenter@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 921/QĐ-SGDĐT ngày cấp 24/10/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: 988/QĐ-SGDĐT ngày cấp 11/11/2019

Giám đốc: Nguyễn Thị Lệ Truyền - SĐT: 0937164285

131

Trung tâm Ngoại ngữ TAS

Địa chỉ: Lô E3, TTTM Kim Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức Email: ngoainguquoctetas@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 942/QĐ-SGDĐT ngày cấp 4/11/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: Chưa cấp phép hoạt động -  ngày cấp  NULL

Giám đốc: Phạm Kim Quang - SĐT: 02543989679 - 0916211285

132

Trung tâm Ngoại ngữ Bình Nguyên English

Địa chỉ: Số 07 Lý Thường Kiệt, phường 3, Tp. Vũng Tàu Email: tiennv@protonmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 940/QĐ-SGDĐT ngày cấp 4/11/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: Chưa cấp phép hoạt động -  ngày cấp  NULL

Giám đốc: Nguyễn Văn Tiến - SĐT: 0918386520

133

Trung tâm Ngoại ngữ The Forum IELTS and SAT

Địa chỉ: Số 42G1 Nguyễn Oanh, khu trung tâm thương mại, phường 7, TP Vũng Tàu Email: theforumcenter.vn@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 878/QĐ-SGDĐT ngày cấp 11/10/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: Chưa cấp phép hoạt động -  ngày cấp  NULL

Giám đốc: Nguyễn Thị Anh Đào - SĐT: 0943082912

134

Trung tâm Ngoại ngữ Trí Tâm

Địa chỉ: Ấp Phước Tân 2, xã Tân Hưng, Tp. Bà Rịa Email: skyenglishcenter.brvt@gmail.com - Quyết định cấp phép thành lập số: 919/QĐ-SGDĐT ngày cấp 24/10/2019 - Quyết định cấp phép hoạt động số: Chưa cấp phép hoạt động -  ngày cấp  NULL

Giám đốc: Nguyễn Thị Mỹ Vân  - SĐT: 02543717567 - 0908847412

Thông báo
Tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, Tin học:
1. Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậc Việt Nam: Hiện tại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chưa có đơn vị, trung tâm NN nào đủ điều kiện tổ chức thi theo quy định tại thông tư 23/2017/TT-BGDDT ngày 29/09/2017; Các trung tâm ngoại ngữ tại địa phương không có chức năng liên kết với các trường đại học, học viện bên ngoài tỉnh để tổ chức thi tại địa phương.
2. Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin: Hiện tại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 chỉ có 2 trung tâm ( TT NNTH Vũng Tàu và TT THNN Quốc tế Á châu) được phép tổ chức thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản theo thông tư 17/2016/TTLT-BGDDT-BTTTT ngày 21/06/2016; Không có đơn vị, trung tâm nào còn lại đủ điều kiện tổ chức thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao; Các Trung tâm Ngoại ngữ,Tin học không có chức năng liên kết với các Trung tâm của các trường đại học, học viện bên ngoài tỉnh để tổ chức thi tại địa phương.

Thông tin 02 trung tâm được phép tổ chức sát hạch Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản:
- Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Vũng Tàu, Địa chỉ 565 Trương Công Định, Phường 7, Tp. Vũng Tàu
- Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ Quốc tế Á châu, Địa chỉ số 34 Tôn Thất Tùng, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc; Chi nhánh 1 số A7 Khu phố Vạn Hạnh, thị xã Phú Mỹ.