Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công văn số: 739/SGDĐT-TCCB, ngày 27 tháng 04 năm 2020 V/v triệu tập Họp trực tuyến thống nhất phương án cho việc học sinh đi học trở lại

Kính gửi:

-   Thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc;

-   Trưởng phòng GDĐT huyện, TX, TP.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trao đổi phương án cho học sinh đi học trở lại và giải pháp tổ chức dạy-học đảm bảo thực hiện về phòng, chống dịch. Sở Giáo dục và Đào tạo triệu tập cuộc họp trực tuyến với lịch biểu sau:

1.       Thời gian, địa điểm

-         Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28/04/2020 (thứ 3)

-         Địa điểm:

+ Đối với các thành viên của Sở GDĐT tại phòng họp 302 văn phòng Sở GDĐT tại số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa.

+ Đối với các thành viên thuộc Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố tại cơ quan phòng GDĐT.

+ Đối với các Đơn vị trực thuộc Sở: mỗi huyện, TX, TP tại 08 cụm trưởng (gồm: 1.THPT Vũng Tàu, 2.THPT Châu Thành, 3.THPT Phú Mỹ, 4.THPT Nguyễn Trãi, 5.THPT Trần Văn Quan, 6.THPT Võ Thị Sáu (Đất Đỏ), 7.THPT Xuyên Mộc, 8.THPT Võ Thị Sáu (Côn Đảo)).

-         Các Phòng GDĐT và các trường THPT cụm trưởng có trách nhiệm cử kỹ thuật CNTT, chuẩn bị thiết bị phòng họp trực tuyến (máy vi tính, webcam, hệ thống âm thành và đường truyền Internet) và cơ sở vật chất liên quan cho 10 người dự họp.

-         Tài khoản đăng nhập vào phòng họp liên hệ ông Trần Văn Sáu – Chuyên viên phòng TCCB Sở GDĐT; thời gian kiểm tra kỹ thuật vào lúc 7h ngày 28/04/2020.

2.                Thành phần họp

̵  Lãnh đạo Sở GDĐT, Văn phòng Sở, Phòng GDMN-TH,  Phòng GDTrH-TX, Phòng KHTC, Phòng TCCB; Hiệu trưởng trường CĐSP tỉnh

̵  Lãnh đạo Phòng GDĐT huyện, TX, TP và Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS với tổng số lượng không quá 30 người trong phòng họp.

̵  Mỗi Đơn vị trực thuộc Sở cử Hiệu trưởng tham gia

·      Tại mỗi điểm cầu đảm bảo đúng các quy định về phòng chống dịch.

3.       Nội dung

Trao đổi phương án cho học sinh đi học trở lại và giải pháp tổ chức dạy-học đảm bảo thực hiện về phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT huyên, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương, thực hiện.

Trân Trọng./.

 

File đính kèm: Download1 ... Download2

798 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ...